Miljø & sikkerhed

Miljø og sikkerhed

Når SP Malerfirma renser tage med asbestindhold, tager vi naturligvis hensyn til miljøet.

SP Malerfirma har godkendelse til udførsel af arbejde med højtryksspuling af asbestholdige tage. Se godkendelse her

Afrensningen foregår i et lukket system med en godkendt maskine (Se godkendelse her), hvor al vand og affald fra taget suges op fra tagrenden og ledes gennem filtre. Herefter bliver det rene vand lukket ud på græsplænen eller i en kloak.

Al asbest osv. fra taget opsamles i filtrene, som vi tager med os og afleverer til deponi hos vores samarbejdspartner på Djursland. (Se deklaration her).

Når taget er renset, algebehandler vi med Algefri N, som er godkendt af Miljøstyrelsen til brug på tage. Se datablad her og godkendelse her.

I forbindelse med kloakseparering, som har fundet sted i en stor del af landet gennem de senere år, ledes regnvand fra taget ikke længere videre til rensningsanlæggene, men lukkes tit og ofte ud i søer og åer. Derfor er det vigtigt, at vi tager hensyn til dyrelivet disse steder.

Ved at bruge Algefri-N sørger vi for, at fisk og levende dyr i åer, søer m.m. ikke lider overlast eller dør.

Det skylder vi naturen!

Kontakt os

[forminator_form id=”282″]

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en faglig vurdering af netop dit tag eller har du brug for rådgivning? Så Ring til os på telefon 40 54 23 91. Vi udfører service af tag i hele Jylland og på Sjælland.